QHSE Executive (System Management)

Job Description :

Phụ trách việc thực hiện, quản lý và duy trì Hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001, 14001, 45001

Implement, manage and maintain Quality, Health, Safety, and Environment Management System according to ISO 9001, 14001, 45001 standards.

Liên hệ Ms. Tây – 0904452492 để nhận JD

Contact Ms. Tay at 0904452492 to receive the Job Description.

Job Requirements :

 • Tốt nghiệp Đại học.
 • Thành thạo vi tính văn phòng (MS Word, Excel, Outlook, Teams).
 • Tiếng Anh: Kỹ năng giao tiếp.
 • Kiến thức: Hiểu rõ Hệ thống Quản lý chất lượng, môi trường và an toàn theo tiêu chuẩn ISO 9001, 14001, 45001.
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm làm việc trong lĩnh vực An toàn – Môi trường (ưu tiên trong ngành dầu khí) và có kinh nghiệm đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng, môi trường và an toàn.
 • Bachelor’s degree.
 • Proficient in office computer applications (MS Word, Excel, Outlook, Teams).
 • English: Communication skills.
 • Knowledge: Thorough understanding of Quality, Health, Safety, and Environment Management System according to ISO 9001, 14001, 45001.
 • Experience: Minimum of 2 years working in the Safety – Environment field (preferably in the oil and gas industry) and experience in internal audit of QHSE Management System.

Benefits :

 • Hợp đồng lâu dài / Long-term labor contract
 • Lương & chế độ đãi ngộ tốt / Competitive salary and benefits

Infomation :

Company :

BẢO MẬT (KHÁCH HÀNG CỦA PVD TRAINING) - Confident (PVD Training's customer)

Address :

Thành phố Vũng Tàu, BRVT

Contact :

Ms. Tây

Phone :

0904452492

Loại hợp đồng :

Chính thức / Fulltime

Mức thu nhập :

Thoả thuận

Ngành nghề :

Cấp bậc :

Chuyên Viên

Nơi làm việc :

Vũng Tàu

Số lượng :

1

Hạn nộp hồ sơ :

2024-03-01
Other recruitment :

  THÔNG TIN ỨNG TUYỂN

  Vui lòng nhập chính xác thông tin theo form bên dưới !

  Upload CV :

   ỨNG TUYỂN TUYỂN DỤNG

   Upload CV

   Upload Chứng chỉ (Nếu có)